image

Serviciile noastre

Psihologie clinică

Psihologia clinică permite evaluarea complexă a personalității și a mecanismelor de adaptare (coping), atât ale persoanelor sănătoase, cât și ale persoanelor care suferă de anumite tulburări sau afecțiuni psihice.

Expertiză psihologică judiciară

Expertiza psihologică are ca finalitate elaborarea unui raport de expertiză psihologică în care expertul psiholog își exprimă opiniile de specialitate raportate la obiectivele solicitate de către instanță / avocați / părți.

Psihoterapie și consiliere psihologică

Psihoterapia și consilierea psihologică constituie metode de intervenție psihologică specifică și se adresează persoanelor sau cuplurilor aflate într-un impas cu privire la rezolvarea unor situații de criză personale, sociale, profesionale și / sau familiale (de cuplu).

Consiliere și informare pentru părinți

Consilierea și informarea părinților este o componentă importantă în consilierea psihologică și psihoterapia copilului și adolescentului, care pune accentul pe de o parte, pe interacțiunea dintre părinți și copii, iar pe de altă parte, pe nevoile copiilor, nevoi exprimate în raport cu părintele.

Consilierea carierei

Consilierea carierei constă în realizarea profilului vocațional și compatibilizarea acestuia cu profesiile din Codul Ocupațiilor din România (COR), urmat de formularea de obiective / scopuri / țeluri și întocmirea unui plan individual de acțiune necesar atingerii obiectivelor / scopurilor / țelurilor propuse.

Coaching și dezvoltare personală

Coaching-ul este un demers de dezvoltare personală (și nu numai), menit să ușureze procesul unei transformări, depășirea momentelor de criză, soluționarea unor probleme de viață și atingerea excelențe, focalizat pe soluții.