Psihologia clinică este o ramură a psihologiei care studiază factorii psihologici implicați în starea de sănătate sau de boală, atât la copii, cât și la adulți și se focalizează pe de-o parte, pe promovarea sănătății prin prevenția patologiei, iar pe de altă parte, pe terapia psihologică a tulburărilor care implică mecanisme la nivel mental și / sau afectiv.

Psihologia clinică permite evaluarea complexă a personalității (trăsături caracteriale, de temperament, aptitudinale etc.) și a mecanismelor de adaptare (coping), atât ale persoanelor sănătoase, cât și ale persoanelor care suferă de anumite tulburări sau afecțiuni psihice.

Psihologul clinician realizează astfel un psiho-diagnostic psihologic și o evaluare psihologică clinică, precum și intervenție psihologică generală (primară) și specifică (dobândită după programe avansate de formare profesională, aceasta din urmă fiind împărțită în consiliere psihologică și psihoterapie).

Psiho-diagnosticul psihologic și Evaluarea psihologică clinică au ca scop identificarea modalității de funcționare a psihicului clienților și a unor posibile dificultăți sau chiar abateri de la normalitate, precum și investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale acestora, având ca finalitate îndrumarea către un anumit tip de intervenție psihologică specifică: consiliere psihologică, psihoterapie, terapie medicamentoasă etc. și sprijinirea clienților în a depăși dificultățile identificate.

Activitățile specifice de Psiho-diagnostic psihologic și Evaluare clinică psihologică se referă la:

  • evaluarea cognitivă;
  • evaluarea structurii de personalitate și a mecanismelor de adaptare / coping / defensive (modul de a face față unor situații problematice);
  • evaluare comportamentală;
  • evaluarea psihologică pentru încadrare în grad de handicap a adultului.


Nou!

Evaluări psihologice în vederea instituirii tutelei speciale, conform dispozițiilor instanței, cu respectarea metodologiei adoptate prin Ordinul Ministerului Sănătății și Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 3.423 / 2.128 / 2022.


Rezultatele obținute de către client sunt confidențiale și se pot concretiza sub formă de Avize psihologice care să ateste starea de sănătate psihică, aptitudinea și / sau, după caz, sub formă de Raport de psiho-diagnostic și evaluare clinică psihologică, respectiv Profil psihologic.


Evaluările psihologice se realizează doar pe bază de programare, atât la sediul cabinetului, cât și la domiciliul clientului (în situațiile în care acesta este imobilizat și nu se poate deplasa).


Serviciile din domeniul Psihologiei clinice sunt oferite clienților din Timișoara, precum și din județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș, dar și clienților din alte localități, județe sau regiuni ale României.


Evaluările psihologice sunt realizate de către Psiholog Nicoleta Iordache, expert psiholog înscris în Registrul Experților Psihologi, membră a Colegiului Psihologilor din România, Filiala Timiș.