Expertiza psihologică judiciară / extra-judiciară constituie un instrument de investigare pentru cercetarea problemelor specifice cu conținut psihologic, necesare pentru soluționarea cauzelor penale sau civile, care se finalizează printr-un raport care conține opinii obiective de specialitate ale expertului psiholog (raportate la obiective stabilite inițial), esențiale pentru soluționarea cauzei judiciare.

Expertiza psihologică poate fi solicitată de către un organ judiciar / de către o persoană, direct / prin apărători, în cazuri de:

 • divorț, pentru:
  • identificarea stadiului de dezvoltare psihică și intelectuală a minorilor;
  • stabilirea domiciliului minorilor;
  • stabilirea programului de vizită al minorilor;
  • identificarea abilităților parentale ale părinților;
  • caracterizarea relațiilor dintre minori și părinți;
  • evaluarea relațiilor de atașament al minorilor față de membrii familiei;
  • identificarea unor semne de abuz de orice natură (fizică, emoțională etc.) asupra minorilor;
  • identificarea unor elemente de alienare parentală în comportamentul minorilor;
  •  identificarea unor posibile riscuri pt. buna dezvoltare fizică, psihică, morală, socială, spirituală, emoțională a minorilor;
  •  indicarea unor elemente de referință, factori protectivi și factori de risc, care vizează interesul superior al minorilor.
 • violență domestică;
 • agresiuni fizice, emoționale, viol etc.;
 • accidente rutiere, de muncă etc.;
 • stres post-traumatic;


Nou!

Evaluări psihologice în vederea instituirii tutelei speciale, conform dispozițiilor instanței, cu respectarea metodologiei adoptate prin Ordinul Ministerului Sănătății / Ministerului Muncii și Solidarității Sociale nr. 3.423 / 2.128 din 2022.

Evaluările psihologice se realizează doar pe bază de programare, atât la sediul cabinetului, cât și la domiciliul clientului (în situațiile în care acesta este imobilizat și nu se poate deplasa).


Expertiza psihologi are ca finalitate elaborarea unui Raport de expertiză psihologică în care expertul psiholog își exprimă opiniile de specialitate raportate la obiectivele solicitate de către instanță / avocați / părți.

Durata realizării unei expertize psihologice variază în funcție de obiectivele solicitate, precum și de gradul de implicare și de disponibilitate al celor implicați în procesul de expertiză psihologică.

Expertul psiholog care realizează expertize psihologice trebuie să dețină competență în domeniu, respectiv să fie absolvent al formării profesionale complementare în specialitatea psihologie clinică „Expertiza psihologică și psihologie clinică”, organizată de către Institutul de Psihologie Judiciară din România, care funcționează sub acreditarea și avizarea Colegiului Psihologilor din România, precum și să fie înscris în „Tabloul experților psihologi”, lucrare editată de Institutul de Psihologie Judiciară din România  (http://www.TEP BT.pdf (psihologiejudiciara.ro)  - pag. 182).


Evaluările psihologice / Expertizele psihologice sunt realizate de către Psiholog Nicoleta Iordache - Expert psiholog înscris în Registrul Experților Psihologi, membră a Colegiului Psihologilor din România, Filiala Timiș, cu respectarea Hotărârii nr. 36 / 2021 privind aprobarea Standardelor pentru activitatea de expertiză psihologică.


Serviciile de Expertiză psihologică sunt oferite clienților din Timișoara, precum și din județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș, dar și clienților din alte localități, județe sau regiuni ale României.