Evaluarea psihologică precede orice demers de consiliere psihologică sau psihoterapie. Pe parcursul evaluării psihologice sunt obținute informații despre starea psihologică a clientului (copil, adult, vârstnic) în funcție de motivul pentru care a fost solicitată evaluarea, cu respectarea confidențialității datelor și informațiilor obținute.

     În funcție de motivul pentru care a fost solicitată evaluarea psihologică avem categorii de evaluare pentru:

 • încadrarea în muncă;
 • înscrierea la universitate / facultate;
 • desfășurarea activităților de voluntariat;
 • participare la diverse concursuri;
 • obținerea permisului de port armă;
 • determinarea gradului de afectare la nivel cognitiv (în demență);
 • evaluarea stării psiho-emoționale și comportamentale ca urmare a unor afecțiuni medicale, dizabilități (pentru comisia de încadrare în grad de handicap);
 • instituirea tutelei speciale pentru adulți vârstnici și/sau cu dizabilități, afecțiuni psiho-patologice, psiho-sociale etc;
 • obținerea tutelei pentru minori;
 • evaluarea personalității, a punctelor tari și a celor slabe din perspectiva modului de interacțiune, a felului de a fi, a modului de a face față în situațiile conflictuale.

    În procesul de evaluare psihologică sunt folosite instrumente, probe și teste psihologice avizate de către Colegiul Psihologilor din România, cu licență de utilizare, validate și recunoscute la nivel de populație românească.

     Pentru fiecare categorie de evaluare psihologică, psihologul selectează cele mai adecvate instrumente de evaluare pentru formularea unor opinii de specialitate pertinente care vor fi incluse în documentele specifice eliberate:

 • avize psihologice;
 • rapoarte de evaluare psihologică;
 • profile psihologice etc.

  În situațiile în care persoanele care solicită evaluarea psihologică (Scor GAF, MMSE, IADL, Indice Barthel, Scala Reisberg etc.) pentru comisia de încadrare în grad de handicap sau instituirea tutelei specifice și nu se pot deplasa (din cauza unor probleme de sănătate, imobilizare la pat etc.) evaluarea se poate realiza la domiciliul clientului, urmând ca ulterior să fie eliberat și documentul solicitat.

     Fiecare document eliberat este securizat prin aplicarea unui timbru profesional alături de ștampila cabinetului psihologic și parafa psihologului.

     Timpul necesar pentru fiecare tip de evaluare psihologică variază în funcție de complexitatea acesteia.