Consilierea și informarea părinților este o componentă importantă în consilierea psihologică și psihoterapia copilului și adolescentului, care pune accentul pe de o parte, pe interacțiunea dintre părinți și copii, iar pe de altă parte, pe nevoile copiilor, nevoi exprimate în raport cu părintele.

Meseria de părinte este cea mai importantă din viața noastră, însă puțini dintre noi sunt pregătiți pentru aceasta și aceasta pentru că nu există o școală a părinților în care să învățăm cum se cresc copii, dar și pentru faptul că fiecare copil este unic în felul său și are propriile nevoi, dorințe și așteptări în raport cu proprii săi părinți și față de lumea exterioară.

Astfel, fiecare părinte manifestă tendința de a aplica propriile principii educaționale, pe cele preluate din familia de origine sau de la alte persoane din jurul lor care sunt și acestea părinți, dar și din cărți sau de pe internet. Ca părinte este important să ținem cont de particularitățile specifice pe care copilul le are pentru a putea oferi acestuia un mediu securizant, cald și afectiv pentru o dezvoltare cât mai armonioasă și echilibrată.

Un părinte poate beneficia de consiliere și informare atunci când în modul de relaționare cu copilul / adolescentul apar anumite aspecte problematice:

  • bariere în procesul de comunicare;
  • agresivitatea verbală / comportamentală și dispute (certuri);
  • probleme școlare (dificultăți de concentrare, inadaptare școlară, performanțe și randament școlar scăzut); 
  • tulburări de comportament;
  • dificultăți în identificarea celor mai adecvate metode de disciplinare;
  • situații conflictuale.

Serviciile de Consiliere și informare pentru părinți sunt oferite clienților din Timișoara, precum și din județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș, dar și clienților din alte localități, județe sau regiuni ale României.