19 Mar
19Mar

Expertiza psihologică & Tutela specială

- 19 martie 2024 -


În vederea dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurilor de ocrotire a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale, precizările Ordinului 3423/2022 publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 1128 din 23 noiembrie 2022 cu privire la Metodologia de evaluare psihologică a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale în contextul dispunerii, prelungirii, înlocuirii sau ridicării măsurii de ocrotire, din 11.11.2022, în procesul de instituire a tutelei speciale este inclusă pe lângă evaluarea medicală și evaluarea psihologică a beneficiarului.


Astfel că, pentru instituirea tutelei speciale, conform Art. 2 Ordinul 3423/ din 23 noiembrie 2022 “Evaluarea psihologică se realizează de către un psiholog care exercită profesia prin una dintre formele legale prevăzute de Legea nr. 213/2004 privind exercitarea profesiei de psiholog cu drept de liberă practică, înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Psihologilor din România, cu modificările ulterioare, şi este înscris în Registrul experţilor psihologi din cadrul Colegiului Psihologilor din România.”


Având în vedere necesitatea respectării reglementărilor în vigoare privind procedura și metodologia de lucru specifică expertizei judiciare, evaluarea psihologică a beneficiarilor se realizează cu utilizarea unor instrumente psihologice specifice (cu / fără licență de utilizare), în acord cu problemele de sănătate și / sau psihologice ale beneficiarului, în baza documentelor medicale care vor fi puse la dispoziția expertului psiholog.


Expertiza psihologică în vederea instituirii tutelei speciale se poate realiza la sediul Cabinetului Individual de Psihologie Nicoleta Iordache din Timișoara, Calea Bogdăneștilor nr. 22, ap. 2, interfon 02, dar și la domiciliul beneficiarului, cu respectarea următorilor pași:


  • Programare telefonică la nr. 0723 51 20 25 (Expert psiholog Nicoleta Iordache, absolventă a Institutului de Psihologie Judiciară București, promoția 2015) ;
  • Facilitarea accesului expertului la documentele medicale cu referire la diagnosticele, problemele de sănătate ale beneficiarului;
  • Prezența beneficiarului la sediul cabinetului sau după caz, facilitarea accesului expertului psiholog la domiciliul beneficiarului;
  • Semnarea Contractului de prestări servicii și a acordului privind înregistrarea audio-video a ședinței de evaluare psihologică și achitarea onorariului aferent realizării expertizei psihologice.

Menționăm că onorariul practicat pentru realizarea evaluării psihologice și întocmirea raportului de expertiză psihologică variază în funcție de locul unde se va realiza evaluarea psihologică (cabinet vs. domiciliul beneficiarului) și problemele medicale ale beneficiarului (în funcție de care se va stabili metodologia de lucru și durata necesară evaluării și redactării raportului de expertiză psihologică).


Pentru orice alte detalii și informații vă rugăm să ne contactați la Tel.  0723 51 20 25 (Expert Psiholog Nicoleta Iordache)

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.