26 Mar
26Mar

Expertiza psihologică este un demers profesional unic și specializat realizat de către expertul psiholog, diferit de expertiza medico-legală psihiatrică, tehnică, contabilă, de evaluarea psihologică și de ancheta socială, folosit tot mai des ca mijloc de probă în soluționarea cauzelor aflate pe rolul instanțelor de judecată.

În funcție de cel care o solicită, expertiza psihologică poate fi judiciară atunci când solicitantul este organul judiciar / instanța și extrajudiciară atunci când este solicitată de către client în mod direct sau prin intermediul avocaților.

Expertiza psihologică, ca și mijloc de probă este tot mai frecvent solicitată atât de către instanțele de judecată cât și de către clienți, în diverse situații:

 • în procesele de divorț pentru stabilirea autorității părintești, a domiciliului și a programului de vizită a copiilor;
 • identificarea abilităților parentale ale părinților;
 • caracterizarea relațiilor dintre minori și părinți;
 • evaluarea relațiilor de atașament al minorilor față de membrii familiei;
 • identificarea unor semne de abuz de orice natură (fizică, emoțională etc.) asupra minorilor.
 • abuz fizic, emoțional, psihologic, sexual;
 • violență domestică;
 • accidente rutiere și / sau accidente de muncă;
 • stres posttraumatic;
 • hărțuire la locul de muncă.

Metoda specifică de lucru folosită de expertul psiholog este analiza psihologică complexă care constă în utilizarea mai multe metode, care implică analiza verbală și nonverbală (analiza psiho-comportamentală) a persoanei expertizate, precum și analiza personalității pornind de la obiectivele care fac obiectului expertizei psihologice și în raport cu care expertul psiholog își va formula opiniile de specialitate.

Opiniile de specialitate ale expertului psiholog vor fi incluse într-un document, numit raport de expertiză psihologică și vor putea fi valorificate de către organul judiciar în soluționarea cauzei sau pot fi respinse, prin raportare la celelalte mijloace de probă administrate și cu convingerea intimă a magistratului.

Procesul de expertiză psihologică cuprinde următoarele etape:

 1. Admiterea expertizei psihologice ca și mijloc de probă, numirea sau contractarea expertului psiholog și formularea obiectivelor;
 2. Comunicarea de către instanță a actului de încuviințare a expertizei, a obiectivelor stabilite și a expertului psiholog;
 3. Comunicarea pentru confirmare a condițiilor de realizare a expertizei psihologice (date despre expertul psiholog, calendarul ședințelor, locul desfășurării ședințelor, persoanele ce urmează a fi expertizate, numărul de ședințe, termenul de finalizare și depunere a raportului de expertiză psihologică, onorariul și condițiile de plată ale acestuia, precum și alte condiții privind realizarea expertizei psihologice);
 4. Confirmarea / acceptarea expresă sau tacită a condițiilor de realizare a expertizei psihologice;
 5. Convocarea subiecților și a părților, în funcție de situație, ce urmează a fi expertizați, cu prezentarea clară a condițiilor de participare la întreg procesul de expertiză psihologică;
 6. Informarea subiecților ce urmează a fi expertizați cu privire la condițiile, procedura și metodologia de lucru, la acordul privind prelucrarea datelor cu caracter personal și obținerea consimțământului prealabil, precum și la dreptul de a se retrage oricând din expertiza psihologică și de a participa la efectuarea acesteia;
 7. Analiza psihologică complexă finală a datelor și corelarea tuturor informațiilor obținute în cadrul procesului de expertiză psihologică, urmată de redactarea raportului de expertiză psihologică;
 8. Comunicarea raportului de expertiză psihologică către instanță sau părți, după caz.


Nicoleta Iordache 

Psiholog specialist / Terapeut 

Contact:  

Tel. 0723 51 20 25 

nicoleta.iordache@psihoprofil.ro 

www.nicoletaiordache.ro

Comentarii
* E-mailul nu va fi publicat pe site.