image

Evaluare psihologică

Evaluarea psihologică presupune investigarea comportamentelor și a funcțiilor psihice ale unei persoane cu accent pe identificarea punctelor tari, a aspectelor vulnerabile, dar și a resurselor de care dispune persoana.

Evaluarea psihologică este un proces care implică integrarea informațiilor din multiple surse (teste psihologice, antecedente personale și medicale, descrierea simptomelor și problemelor cu care se confruntă o persoană), precum și informații colaterale obținute prin observație, interviu și analiza activității (produselor) unei persoane.

Evaluarea psihologică se poate realiza pentru toate categoriile de vârstă, cu condiția utilizării unor instrumente specifice, adecvate și adaptate persoanelor vizate și poate fi solicitată pentru:

  • încadrare în grad de handicap a copilului / adultului;
  • angajare, control periodic, schimbarea de funcție;
  • realizarea unui profil psihologic;
  • identificarea nivelului intelectual și aptitudinal;
  • obținere Permis de port armă;
  • obținere Permis auto.

Evaluarea psihologică la nivel organizațional presupune atât evaluarea psihologică a angajaților, cât și analiza climatului organizațional, prin identificarea de probleme, cauze, dar și descoperirea de soluții de eficientizare a activității acestora.

Analiza climatului organizațional sau a culturii organizaționale ne permite identificarea și evaluarea factorilor de care depinde funcționarea în condiții optime a unei organizații / companii / instituții cu scopul găsirii unor soluții de optimizare a activității organizaționale.

De asemenea, prin analiza climatului organizațional putem evalua factorii interni de care depinde în mod direct randamentul și satisfacția angajaților, dar mai ales putem obține informații relevante și extrem de utile atunci când dorim o schimbare organizațională eficientă.

Serviciile de Evaluare psihologică sunt oferite clienților din Timișoara, precum și din județele Arad, Caraș Severin, Hunedoara și Timiș, dar și clienților din alte localități, județe sau regiuni ale României.